Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Quercus: Ośrodek Kształcenia Kadr musisz się zarejestrować.
Partnerzy

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku

Kurs przygotowujący do pracy kierownika obozu/kolonii

Uczestnicy:

- nauczyciele,

- czynni instruktorzy harcerscy od stopnia podharcmistrza włącznie (ewentualnie instruktorzy harcerscy posiadający otwartą próbę podharcmistrzowską i udokumentowane trzy lata pracy wychowawczo-dydaktycznej z młodzieżą),

- inne osoby, posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej oraz co najmniej średnie wykształcenie

Ilość godzin: 10 h

Koszt: 120 zł