Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Quercus: Ośrodek Kształcenia Kadr musisz się zarejestrować.
Partnerzy

Awans zawodowy nauczyciela

Awans zawodowy  nauczyciela: ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego - spełnianie wymagań i przygotowanie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem MEN

Ilość godzin: 4 h

Koszt: 30 zł