Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Quercus: Ośrodek Kształcenia Kadr musisz się zarejestrować.
Partnerzy

Zachowania opozycyjno - buntownicze dzieci i młodzieży - opracowanie programu pracy z uczniem trudnym

Zachowania opozycyjno - buntownicze dzieci i młodzieży - opracowanie programu pracy z uczniem trudnym

Ilość godzin: 4 h

Koszt: 30 zł