Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Quercus: Ośrodek Kształcenia Kadr musisz się zarejestrować.
Partnerzy

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej

pomocy

Szkolenie dające kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach przedmiotu

edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne na podstawie Rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do

prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Treści szkolenia:

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
 • Wezwanie pomocy
 • Zadławienia
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Zatrucia
 • Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Urazy
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
 • Unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
 • Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
 • Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

Ilość godzin: 30

Koszt: 600 zł