Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Quercus: Ośrodek Kształcenia Kadr musisz się zarejestrować.
Partnerzy

Struktura
DYREKTOR:
mgr Lucyna Szypulska-Kamyk
Dyrektor Ośrodka Kształcenia Kadr "Quercus"
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz
tel.663-788-877
mail: l.szypulska@quercus.bydgoszcz.pl

Rada Programowa Ośrodka Kształcenia Kadr "Querkus" to 5-cio osobowy zespół ludzi posiadających znaczący dorobek w kształceniu i działalności pedagogicznej. Zadaniem Rady Programowej jest opiniowanie programu  pracy ośrodka oraz wypowiadanie się w zakresie kierunków jego rozwoju i działania.