Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Quercus: Ośrodek Kształcenia Kadr musisz się zarejestrować.
Partnerzy

Ostatnia możliwość zrobienia uprawnień na wakacje!!!

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus" zaprasza na koleiną edycję KURSU WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU, KURSU KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU i KURSU KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH. Kursy odbędą się po zebraniu się grupy chętnych.

Kurs na wychowawców wypoczynku:

Kurs odbędzie się w dniach 28,29.06 i 3.07.2017 r. w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze). Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-15.00.

Uczestnikami kursu mogą być:

- osoby dorosłe, posiadające co najmniej średnie wykształcenie.

 

Koszt: 190 zł

Zgłoszenia (elektroniczna ankieta) należy przesłać do 24 czerwca 2017 r.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzcOFil6BdelBsL3G3_yWTnBUNlAyVUE1WUdGSDg3VTYxSjBQMTY1S1JGSy4u

Wpłat należy dokonać do 25 czerwca 2017 r. na konto:

PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405

z dopiskiem kurs wychowawców

 

Warunki ukończenia kursu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- pozytywne rozwiązanie testu końcowego (min. 75%).

 

Kurs na kierowników wypoczynku

Kurs odbędzie się 27 czerwca 2017 r. w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze) w godzinach 9.00-16.30

Uczestnikami kursu mogą być:

- osoby dorosłe, posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej (Uwaga! nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu minimum podharcmistrza)

oraz co najmniej średnie wykształcenie.

 

Koszt: 175 zł

 

Zgłoszenia (elektroniczna ankieta) należy przesłać do 23 czerwca 2017 r.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzcOFil6BdelBsL3G3_yWTnBUNFNERjc5VjZMME8wRFhZVFExUlMzUzc1Vi4u

Wpłat należy dokonać do 24 czerwca 2017 r. na konto:

PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405

z dopiskiem kurs kierowników

 

Warunki ukończenia kursu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- pozytywne rozwiązanie testu końcowego (min. 75%),w przypadku kursu na kierownika wypoczynku.

 

Kurs kierownika wycieczek szkolnych

Kursy odbędą się 28 czerwca w godz. 15.00-19.30 w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze).

 

Uczestnikami kursu mogą być:

- osoby dorosłe.

 

Koszty szkolenia:

kursu kierownika wycieczek szkolnych 80 zł

koszt szkolenia w przypadku uczestnictwa także w kursie kierowników wypoczynku łącznie 220 zł (45 zł kurs kierownika wycieczki szkolnej + 175 zł kurs kierownika wypoczynku).

 

Zgłoszenia (elektroniczna ankieta) należy przesłać do 23 czerwca 2017 r.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzcOFil6BdelBsL3G3_yWTnBUNFNERjc5VjZMME8wRFhZVFExUlMzUzc1Vi4u

Wpłat należy dokonać do 24 czerwca 2017 r. na konto:

PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405

z dopiskiem kierownik wycieczki szkolnej lub kurs kierowników (w przypadku 2 kursów)

 

Warunki ukończenia kursu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

tel. 663-788-877 (najlepiej w godzinach popołudniowych) biuro@quercus.bydgoszcz.pl

  

KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU oraz KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH.

Szanowni Państwo!

Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus" zaprasza na koleiną edycję KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU oraz KURSU KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH.

 

Kursy odbędą się w dwóch terminach do wyboru tj.

22 kwietnia (sobota) i 20 maja (sobota) 2017 r.

w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze) w godzinach 9.00-11.00 kurs kierownika wycieczek szkolnych i 11.00-18.30 kurs na kierownika wypoczynku.

 

Kurs rusza w danym terminie po zebraniu się grupy min. 10 osób.

Można uczestniczyć tylko w kursie kierowników wycieczek szkolnych lub tylko w kursie na kierownika wypoczynku.

 

Uczestnikami kursu na kierownika wypoczynku mogą być:

- osoby dorosłe, posiadające co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej (Uwaga! nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu minimum podharcmistrza)

oraz co najmniej średnie wykształcenie.

 

Uczestnikami kursu na kierownika wycieczek szkolnych mogą być:

- osoby dorosłe.

 

Koszty szkolenia:

Koszt kursu na kierownika wypoczynku 130 zł

Koszt kursu kierownika wycieczek szkolnych 40 zł

Koszt szkolenia w przypadku uczestnictwa w dwóch kursach 150 zł

 

Zgłoszenia (elektroniczna ankieta) należy przesłać do 14 kwietnia (na kurs kwietniowy) i do 12 maja (na kurs majowy). https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzcOFil6BdelBsL3G3_yWTnBUNFNERjc5VjZMME8wRFhZVFExUlMzUzc1Vi4u

 

Wpłat należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs. Potwierdzenie zostanie wysłane drogą mailową po zakończeniu zgłoszeń.

Wpłat proszę dokonać na konto:

PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405

z dopiskiem kurs kierowników

– na zajęcia proszę o dostarczenie kopii dowodu wpłaty

 

Warunki ukończenia kursu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- pozytywne rozwiązanie testu końcowego (min. 75%),w przypadku kursu na kierownika wypoczynku.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

tel. 663-788-877 (najlepiej w godzinach popołudniowych) biuro@quercus.bydgoszcz.pl

 

 

  

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

KURS NA KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH
Szanowni Państwo!
Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus" zaprasza na koleiną edycję KURSU KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH.
Termin: 22 marca 2017 r. (środa), godz. 17.00 - 19.30
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Dworcowa 56 (sala na II piętrze)...
koszt: 40 zł od osoby.
Osoby chętne prosimy o wypełnienie elektronicznego kwestionariusza zgłoszenia.
https://gkzhp-my.sharepoint.com/…/_lay…/15/guestaccess.aspx…

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2017 r.
Wpłat należy dokonać do 20 marca 2017 r., po otrzymaniu potwierdzenia udziału, na konto:
PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405
z dopiskiem kierownicy wycieczek, imię i nazwisko
– na zajęcia proszę o dostarczenie kopii dowodu wpłaty

Kto może wziąć udział w kursie:
- osoby pełnoletnie! 

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

Szanowni Państwo!
Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus" zaprasza na koleiną edycję KURSU WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU.

Kurs odbędzie się w dniach 11 marca, 18-19 marca 2017 r. w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze).
Uczestnikami kursu mogą być:...
- osoby dorosłe, posiadające co najmniej średnie wykształcenie.

Koszt: 170 zł

Zgłoszenia (elektroniczna ankieta) należy przesłać do 6 marca 2017 r.

https://gkzhp-my.sharepoint.com/…/_lay…/15/guestaccess.aspx…

Wpłat należy dokonać do 7 marca 2017 r. na konto:
PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405
z dopiskiem kurs wychowawców
– przed zajęciami proszę o przesłanie drogą mailową dowodu wpłaty lub zabranie go ze sobą na zajęcia.

Warunki ukończenia kursu
- aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- pozytywne rozwiązanie testu końcowego (min. 75%).

W razie pytań prosimy o kontakt:
tel. 663-788-877 (najlepiej w godzinach popołudniowych) biuro@quercus.bydgoszcz.pl 

KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH

Szanowni Państwo!
Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus" zaprasza na koleiną edycję KURU KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH.
Termin: 1 grudnia 2016 r., godz. 17.30 - 19.30
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Dworcowa 56 (sala na II piętrze)
koszt: 30 zł od osoby...
Osoby chętne prosimy o wypełnienie elektronicznego kwestionariusza zgłoszenia.
https://gkzhp-my.sharepoint.com/…/_lay…/15/guestaccess.aspx…

Na zgłoszenia czekamy do 24 listopada 2016 r.

Wpłaty przyjmujemy po zebraniu się grupy. Osoby zgłoszone otrzymają informacje drogą mailową.

Kto może wziąć udział w kursie:
- osoby pełnoletnie!