Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Quercus: Ośrodek Kształcenia Kadr musisz się zarejestrować.
Partnerzy

kurs na kierownika wypoczynku połączony z kursem kierownika wycieczek szkolnych.

Kurs odbędzie się 7maja 2016 r. (sobota) w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze) w godzinach 9.30-17.00

Uczestnikami
kursu dla kierowników wypoczynku i wycieczek szkolnych mogą być
:
- nauczyciele,

- osoby, posiadające co najmniej
trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej (Uwaga! nie dotyczy
nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu minimum podharcmistrza)

oraz co najmniej średnie wykształcenie.

Koszt: 120 zł

Zgłoszenia wraz z ankietą aplikacyjną (dostępną w zakładce do pobrania) należy przesłać elektronicznie do 25 kwietnia 2016 r.

na adres biuro@quercus.bydgoszcz.pl

(ankieta w wersji WORD, podpiszą ją Państwo na kursie!)

Wpłat należy dokonać do 1 maja 2016 r. na konto:

PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405

z dopiskiem kurs kierowników

– na zajęcia proszę o dostarczenie kopii dowodu wpłaty

Warunki ukończenia kursu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- pozytywne rozwiązanie testu końcowego (min. 75%),

- dostarczenie wszystkich dokumentów potwierdzających wymogi zakwalifikowania na kurs.

Szczegółowych informacji udziela:

mgr Lucyna Szypulska-Kamyk

tel. 663-788-877

l.szypulska@quercus.bydgoszcz.pl

 

Uwaga!

Osoby chcące wziąć udział tylko w kursie kierowników wycieczek szkolnych uczestniczą w spotkaniu w godzinach 9.30-12.00

koszt kursu: 30 zł

Uczestnikami kursu kierowników wycieczek szkolnych mogą być:

- nauczyciele,

- inne osoby dorosłe.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli
AKTUALNOŚCI

Kurs organizowany jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Organizator

Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus" w Bydgoszczy wraz z Akademią Pierwszej Pomocy Toruń.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresy pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy

Czas trwania

30 godzin dydaktycznych (w tym 12 godzin wykładów i 18 godzin ćwiczeń)

Termin

9-10 i 23-24 maja 2015

Realizacja zajęć

  • grupa kursowa liczy max 12 osób
  • grupa ćwiczeniowa liczy max 6 osób
  • na każde 6 osób przypada jeden instruktor
  • zajęcia realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia

Metody oceny

  • egzamin teoretyczny - test
  • egzamin praktyczny – symulowane zdarzenie
  • ocena ciągła przez cały czas trwania kursu

Koszt

600,00 zł (w tym przerwy kawowe, apteczka pierwszej pomocy z maseczką do RKO, materiały szkoleniowe, płyta CD, długopis, maseczka ochronna do ćwiczeń, instrukcje pierwszej pomocy, unikalną kartę ICE, świadectwo ukończenia kursu)

UWAGA - RABAT do 100 zł/os.

Wystarczy zebrać grupę 4 osobową a każdy zapłaci po 500,00 zł.

Grupa 2 osobowa - dla każdego rabat 50,00 zł
Grupa 3 osobowa - dla każdego rabat 70,00 zł
Grupa 4 osobowa - dla każdego rabat 100,00 zł


Po pozytywnym zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, oraz uprawniania do prowadzenia zajęć edukacyjnych na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z poen. zm.2) ważne przez 5 lat.

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓ NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

Termin 7 maja, 14 maja, 18 maja, 21 maja 2013 r.

Zajęcia w godzinach od 15 do 20, w sobotę 18 maja od 9 do 19.

Warunki uczestnictwa w kursie:

- skończone 18 lat, min. wyksztacełnie średnie

Koszt 160 zł

Warunki ukończenia kursu:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- pozytywne rozwiązanie testu końcowego (min. 80%),

- dostarczenie ksera świadectwa maturalnego, świadectwa ukończenia szkoły średniej lub kopii dyplomu ukończenia studiów.

KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

10 godzinny kurs dajacy kwalifikacje do pracy w charakterze kierownika obozu/kolonii. a tekże kierownika wycieczek szkolnych

termin: 8-9 maja 2013

zajęcia 8 maja w godz. 15 - 20.30

9 maja w godz. 16 - 19.00 (przygotowanie do HAL, zajęcia obowiązkowe dla komendantów obozów organizowanych przez jednostki ZHP)

koszt: 110 zł

80 zł (dla czynnych instruktorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP z minimum otwartą próbą podharcmistrzowską i opłaconymi składkami członkowskimi).

miejsce: Bydgoszcz

Zgłoszenia wraz z ankietą aplikacyjną prosimy kierować drogą elektroniczną na adres ośrodka do 2 maja 2013 r.

Uczestnikami kursu moga być:

- nauczyciele

- czynni instruktorzy harcerscy od stopnia podharcmistrza włącznie (udokumentowane 3 lata pracy wychowawczo-opiekuńczej z młodzieżą.

- inne osoby posiadające conajmniej 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej i conajmniej wykształcenie średnie.