Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Quercus: Ośrodek Kształcenia Kadr musisz się zarejestrować.
Partnerzy

KURS KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

KURS NA KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH
Szanowni Państwo!
Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus" zaprasza na koleiną edycję KURSU KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH.
Termin: 22 marca 2017 r. (środa), godz. 17.00 - 19.30
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Dworcowa 56 (sala na II piętrze)...
koszt: 40 zł od osoby.
Osoby chętne prosimy o wypełnienie elektronicznego kwestionariusza zgłoszenia.
https://gkzhp-my.sharepoint.com/…/_lay…/15/guestaccess.aspx…

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2017 r.
Wpłat należy dokonać do 20 marca 2017 r., po otrzymaniu potwierdzenia udziału, na konto:
PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405
z dopiskiem kierownicy wycieczek, imię i nazwisko
– na zajęcia proszę o dostarczenie kopii dowodu wpłaty

Kto może wziąć udział w kursie:
- osoby pełnoletnie! 

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

Szanowni Państwo!
Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus" zaprasza na koleiną edycję KURSU WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU.

Kurs odbędzie się w dniach 11 marca, 18-19 marca 2017 r. w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze).
Uczestnikami kursu mogą być:...
- osoby dorosłe, posiadające co najmniej średnie wykształcenie.

Koszt: 170 zł

Zgłoszenia (elektroniczna ankieta) należy przesłać do 6 marca 2017 r.

https://gkzhp-my.sharepoint.com/…/_lay…/15/guestaccess.aspx…

Wpłat należy dokonać do 7 marca 2017 r. na konto:
PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405
z dopiskiem kurs wychowawców
– przed zajęciami proszę o przesłanie drogą mailową dowodu wpłaty lub zabranie go ze sobą na zajęcia.

Warunki ukończenia kursu
- aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- pozytywne rozwiązanie testu końcowego (min. 75%).

W razie pytań prosimy o kontakt:
tel. 663-788-877 (najlepiej w godzinach popołudniowych) biuro@quercus.bydgoszcz.pl 

KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH

Szanowni Państwo!
Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus" zaprasza na koleiną edycję KURU KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH.
Termin: 1 grudnia 2016 r., godz. 17.30 - 19.30
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Dworcowa 56 (sala na II piętrze)
koszt: 30 zł od osoby...
Osoby chętne prosimy o wypełnienie elektronicznego kwestionariusza zgłoszenia.
https://gkzhp-my.sharepoint.com/…/_lay…/15/guestaccess.aspx…

Na zgłoszenia czekamy do 24 listopada 2016 r.

Wpłaty przyjmujemy po zebraniu się grupy. Osoby zgłoszone otrzymają informacje drogą mailową.

Kto może wziąć udział w kursie:
- osoby pełnoletnie! 

kurs na kierownika wypoczynku połączony z kursem kierownika wycieczek szkolnych.

Kurs odbędzie się 7maja 2016 r. (sobota) w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „Quercus” w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 56 (sala na drugim piętrze) w godzinach 9.30-17.00

Uczestnikami
kursu dla kierowników wypoczynku i wycieczek szkolnych mogą być
:
- nauczyciele,

- osoby, posiadające co najmniej
trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej (Uwaga! nie dotyczy
nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu minimum podharcmistrza)

oraz co najmniej średnie wykształcenie.

Koszt: 120 zł

Zgłoszenia wraz z ankietą aplikacyjną (dostępną w zakładce do pobrania) należy przesłać elektronicznie do 25 kwietnia 2016 r.

na adres biuro@quercus.bydgoszcz.pl

(ankieta w wersji WORD, podpiszą ją Państwo na kursie!)

Wpłat należy dokonać do 1 maja 2016 r. na konto:

PKO B.P. 20 1440 1215 0000 0000 0989 9405

z dopiskiem kurs kierowników

– na zajęcia proszę o dostarczenie kopii dowodu wpłaty

Warunki ukończenia kursu

- aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- pozytywne rozwiązanie testu końcowego (min. 75%),

- dostarczenie wszystkich dokumentów potwierdzających wymogi zakwalifikowania na kurs.

Szczegółowych informacji udziela:

mgr Lucyna Szypulska-Kamyk

tel. 663-788-877

l.szypulska@quercus.bydgoszcz.pl

 

Uwaga!

Osoby chcące wziąć udział tylko w kursie kierowników wycieczek szkolnych uczestniczą w spotkaniu w godzinach 9.30-12.00

koszt kursu: 30 zł

Uczestnikami kursu kierowników wycieczek szkolnych mogą być:

- nauczyciele,

- inne osoby dorosłe.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli
AKTUALNOŚCI

Kurs organizowany jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Organizator

Organizatorem szkolenia jest Ośrodek Kształcenia Kadr "Quercus" w Bydgoszczy wraz z Akademią Pierwszej Pomocy Toruń.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresy pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy

Czas trwania

30 godzin dydaktycznych (w tym 12 godzin wykładów i 18 godzin ćwiczeń)

Termin

9-10 i 23-24 maja 2015

Realizacja zajęć

  • grupa kursowa liczy max 12 osób
  • grupa ćwiczeniowa liczy max 6 osób
  • na każde 6 osób przypada jeden instruktor
  • zajęcia realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia

Metody oceny

  • egzamin teoretyczny - test
  • egzamin praktyczny – symulowane zdarzenie
  • ocena ciągła przez cały czas trwania kursu

Koszt

600,00 zł (w tym przerwy kawowe, apteczka pierwszej pomocy z maseczką do RKO, materiały szkoleniowe, płyta CD, długopis, maseczka ochronna do ćwiczeń, instrukcje pierwszej pomocy, unikalną kartę ICE, świadectwo ukończenia kursu)

UWAGA - RABAT do 100 zł/os.

Wystarczy zebrać grupę 4 osobową a każdy zapłaci po 500,00 zł.

Grupa 2 osobowa - dla każdego rabat 50,00 zł
Grupa 3 osobowa - dla każdego rabat 70,00 zł
Grupa 4 osobowa - dla każdego rabat 100,00 zł


Po pozytywnym zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, oraz uprawniania do prowadzenia zajęć edukacyjnych na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z poen. zm.2) ważne przez 5 lat.